EDEP erdemder eğitim programı


EHL-İ İRFAN MECLİSİNDE ARADIM KILDIM TALEP
MEĞER İLİM GERİDEYMİŞ
İLLA EDEP İLLA EDEP

Yunus Emre

Projenin Amacı

Derneğin kuruluş amacına paralel olarak; toplumsal gelişimin gerçekleşmesi, sağlıklı ve erdemli toplumların oluşabilmesi için doğru bilgiye ulaşmış ve doğru davranış biçimleri sergileyebilen bireyler yetiştirmek...


Projenin Hedefleri

 • İlmin ihyasıyla, erdemli toplumun inşası yolunda mücadele etmek.
 • Bilginin hayata aktarılmasında gerekli misyonu yüklenmek.
 • Bilginin sahih kaynaklardan öğrenilmesi bilincini yaygınlaştırmak.
 • Kurumların eğitim çalışmaları için yetkin elemanlar yetiştirmek.


Uygulama

 • Uygulama 4 yıllık olarak planlanmıştır.
 • Tüm katılımcılar, her ders zili için yazılı-sözlü sınavlardan ve verilen araştırma ödevlerinden sorumludur.
 • Programın sonunda Edep sınav ve not sistemine uygun olarak mezun olmayı hak edenlere "Edep Sertifikası" verilmektedir.
 • Dersler, haftada 2 gün 2 blok ders şeklinde uygulanır.
 • Ders bütünlüğü açısından programdaki tüm derslere katılmak, devamlı ve vaktinde gelmek zorunludur.
 • Ders tam saatinde başlar, vaktinde gelmeyenler ilk teneffüse kadar alınmaz.
 • Hac, umre ziyaretleri ile sağlık sorunları mazeret olarak kabul edilir. Ancak sağlık problemi yaşayanların rapor getirme zorunluluğu vardır.
 • Katılımcıların toplamda 5 kez özürsüz devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Fazlası durumunda devamsızlık sayısı, yıl sonu bitirme puanını olumsuz etkilier.
 • Ders ortamının sükuneti açısından anneler çocukları ile kabul edilmez.


EDEP bir okuldur ve bu okuldaki her öğrenci ilmi ile edebini bütünleştirme çabasındaki hanımefendilerdir.

EDEP

ÇEYİZİNİZ HAZIR MI ? evliliğe hazırlık eğitim projesi


TAHTA SANDIKLARINI DEĞİL
GÖNÜL SANDIKLARINI DOLDURALIM


Projenin Amacı

Bilginin aydınlığında erdemli olmanın yüceliğiyle, huzurlu, mutlu ve sağlıklı aileler kurulmasına öncülük ederek, aile kurumunun güçlenmesini sağlamak...


Projenin Hedefleri

 • Genç kızların mutlu aileler kurmaları, evli kadınların evliliklerini başarıyla yürütmeleri için;
  • Eğitimli- bilinçli,
  • Öz güvenini kazanmış,
  • Çözüm üretebilen,
  • Hak ve sorumluluklarının farkında, hanımefendiler olmaları gerektiği bilincini yaygınlaştırmak.
 • Bir kadının evlilik hayatı boyunca kendisine lazım olacak; iletişim, sağlık, temel ilmihal bilgileri, ev ekonomisi, ev idaresi …gibi birçok farklı konuda eğitimler hazırlamak.
 • Toplumumuzda yaygın bir gelenek olan çeyiz hazırlığına farklı bir boyut kazandırmak.
 • Evlilik öncesi eğitimin gerekliliğini yaygınlaştırmak ve nikah öncesi (sağlık tetkikleri gibi) zorunlu hale gelmesi için yasa koyuculara sivil toplum baskısı oluşturmak.


Çeyiziniz Hazır mı ?

İDEP insani değerler platformu


" İNSAN İÇİN DEĞER "


Platformun Merkezi ve Kuruluş Tarihi

İstanbul / 24 Mayıs 2010


Platformun Yapılanması

 • Katılımcı Üyeler: Platformun çalışmalarında aktif rol almak isteyen kurumlardır.
 • Destek Veren Üyeler: Tüm bireysel üyeler ve platformun çalımalarından haberdar olmak isteyen, aktif şekilde çalışmalara katılamayacak kurumlardan oluşur.


Platformun Hedefi/Vizyon

Toplumda yozlaşan insani değerlerin ynden güçlenmesi için kişisel ve kurumsal bazlı işbirlikleri oluşturarak erdemli toplum inşa edilinceye kadar mücadele etmek.


Platformun Misyonu

İnsani ve ahlaki yozlaşma sorununun nedenlerini belirleyerek çözümler üretmek toplumun her kesiminin sorunun farkın varması ve çözüme dahil olması için çalışmalar yapmak.


Platformun Çalışma İlkeleri

 • Çalışmalarda istişareye önem verilir.
 • Katılımcılar tercihleri dışında herhangi bir göreve zorlanmazlar.
 • Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durularak, katılımcılar arasında eşitlik prensibiyle hareket edilir.
 • Platformda açık yüreklilik ve iyi niyet esasıyla hareket edilir.
 • Tüm katılımcılarda görev ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesine önem verilir.


Devam Eden Projeler

 • Kampanyalar Projesi: Ulaşılan tüm ailelerin çözümün bir parçası olmalarını sağlamak, günlük hayata yönelik ortak eylem alanları oluşturarak tolumu harekete geçirmek için iki ayda bir yayınlanan afişlerden oluşur.
 • Bahar Çayları Projesi: Aynı alanda çalışılan kurumları tanıyabilmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini artırmak için ilk ve son baharda düzenlenen etkinliktir.
 • Değerler Eğitimi Projesi: Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin insan yaşamındaki yerini önemseyerek, hatatımızın içinde yaşanılır kılmak amacıyla düzenlenen seminerlerdir.

İDEP