ERDEMDER

Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği

"Erdemli bir toplum için ele ele, gönül gönüle..."

Kuruluş Tarihi

10 Kasım 2003


Kuruluş Amacı

Dernek;

 • Toplumsal gelişimin gerçekleşmesi, sağlıklı ve erdemli toplumların oluşabilmesi için doğru bilgiye ulaşan ve doğru davranış biçimleri sergileyen bireylere ihtiyaç duyulmasından hareketle, her bireyin;
  • Doğru bilgiye ulaşması
  • Bilgi edinme özgürlüğüne kavuşması
  • Kendisi ve toplumu ile barışık olması
  • Haklarını savunması ve sorumluluklarını yerine getirmesi
 • Aile kurumunun öneminin toplumda yaygınlaşması, yetişkin bireylerin, çocuk ve gençlerin sağlıklı aile ortamlarına kavuşması
 • Tarihe, kültüre, dini ve insani değerlerin farkına varılması ve korunmasına yönelik bilinç oluşturulması
 • Fertler arası dayanışma ve yardımlaşmanın yaygınlaşması amacıyla
kurulmuştur.


Misyonumuz

Aile yapısının sağlamlığı, toplumun erdemli geleceğinin teminatıdır. İnancından hareketle; aile kurumuna ve aileyi oluşturan (öncelikle kadınlar olmak üzere) tüm bireylere yönelik çalışmalar yapmak. Kalıcı iyiliğin, sürekli dayanışmanın, hayırda yarışmanın, güzelliği paylaşarak büyütmenin öncülerinden olmak.


Vizyonumuz

Sorumluluk bilinciyle hareket eden, milli-manevi değerlere bağlı, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ruhuna sahip erdemli bir toplum oluşturmak…


İlkelerimiz

 • Çalışmalarımızın öncelikli şartı inanç esaslarımıza uygun olmasıdır.
 • İstişare, tüm karar ve çalışma ortamlarında vazgeçilmez unsurdur.
 • Her alanda eğitim, liyakat ve ehliyet önemlidir.
 • Bireysel ve kurumsal gelişme için eğitimde süreklilik temeldir.
 • İlim, ihlâs, sabır, tefekkür, mücadele ve tevekkül çalışma prensiplerimizdir.
 • Fedakârlık, anlayış, samimiyet ve disiplin kurumsal birlikteliğimizi sağlayan temel unsurlardır.


Hedeflerimiz

 • "Erdemli bir toplum…" sloganını hayata geçirmek için, "erdemin ne olduğu, nasıl erdemli olunacağı” hususunda, öncelikle kurum yönetim ve gönüllüleri olarak, ahlak eğitimlerine ağırlık vererek topluma öncülük etmek.
 • "Bir toplumun seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakınız" (Stuart Mill) evrensel tespitinden hareketle, çalışmalarımızda kadınları önceliklemek.
 • Anne ve eş olarak hak ve sorumluluklarının farkında, topluma yön veren, çözüm üretebilen birey pozisyonundaki kadınımızın, toplumdaki mevcut saygınlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu konudaki engellerle mücadele etmek.
 • "Üretime katılmak için tüketimi azaltma" bilincini kadınlarımız arasında yaygınlaştırmak suretiyle, kadınlarımızı moda-medya ve tüketim kıskacından kurtarmak.
 • Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı aile ortamlarında yetişmeleri için çaba göstermek. Onların bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin genellikle kent merkezlerinde yoğunlaşması, halkın büyük bir kesiminin bu hizmetlerden faydalanamadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle bölgesel ve mahalli çalışmalara ağırlık vermek.
 • Sivil toplumun, gönüllü teşekküllerin önemi, gücü ve hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
 • Faaliyetlerimizde öncelikle bölgemizi hedeflemekle birlikte, tüm yerel, ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek.