Edep Tefsir Okuma Çalışması Yeni Grup Kayıtları Devam Ediyor

30.8.2017
Edep Tefsir

ERDEMDER olarak; yaygın bir faaliyet olan, KUR’AN/TEFSİR okuma çabalarına bir yenisini eklemeden önce çalışmamızı temellendirirken kritik bir soruya cevap aradık;

İslam’ı ideal düzeyde hayata taşıyamamanın sebebi, Kur’an’ ın anlaşılamamış olması mı yoksa muhkem olan sabitelerini hayata geçirme konusunda ortaya konan tembellik ve zaaflar mı ?

Biz; Kur'an'ın kurucu ilkeleri tevhid ve ahiret ile ilgili ümmetin anlama problemi, bilgi eksikliği ve bilgiye ulaşma sorununun bulunmadığına, sadece heva-i nefsimizin önümüze koyduğu, Rabbimizin ise aşmamızı irade ettiği zihni, imani, ahlaki, ameli sarp yokuşları aşmak; iyi bir Müslüman, has bir kul olmak için ümmet olarak gayret ve sabır eksikliğimizin olduğuna inanıyoruz.

  • İlk emri "oku" olan inanç coğrafyamızda, okumaya dair verilerin bizi "ilk 10 ülke arasına bile almadığı,
  • Günde en az 5 saat televizyon ve internetle vakit geçirildiği halde kitap okumaya yılda sadece 10 saatin ayrıldığı,
  • Cebimize akan, parmaklarımızın ucunda bulunan bilginin ve sözün tüketim malzemesi haline geldiği,
  • Kur'an'ın sosyal medya ortamlarında sığ görüşlere malzeme yapıldığı,
  • Din, İslam, Kur’an hakkında çokça konuşulduğu halde imanın gereği olan ahlaki yetkinlik, rahmet ve adalet tavırlarında nitelikli bir artışın görülmediği,
  • Hesap verme kaygısı ile telifi mümkün olmayan şiddet tavır ve dilinin, haramlara karşı lakaytlığın, manevi kuraklık gibi hal ve tutumların topluma egemen olmaya başladığı,
  • Dini kaynakların, halkı ilgilendirmeyen, dinlemek için bile asgari bir usul birikimi gerektiren meselelerin reytinge kurban edildiği,
  • Mukaddime düzeyinde de olsa, bilgi ve usule sahip olmadığı halde Allahın ayetleri hakkında ahkâm kesenlerin çoğaldığı bir zamanda yaşıyoruz…

Bu zaman ve zeminde, Rabbimizin mesajını yaşanılır kılmanın, yorumlamanın niyet ve azmiyle yola çıkabilme şartının ancak geniş bir ilmi birikim ile mümkün olacağına ve ilmin tahsilinin de ancak metodu, müfredatı titizlikle hazırlanmış, dini ilimlerin tedrisini üstlenen ilahiyat kürsüleri, akademiler ve kurumlarla mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu inançla 2014 yılında “Tefsir Okuma” Projemizi hayata geçirdik ve ilk grup katılımcılarımızla üç yıllık bir emeğin sonunda 16 Mayıs 2017 tarihinde tefsir hatmimizi gerçekleştirdik.

RABBİMİZİN İLAHİ MESAJINI OKUYORUZ; nisyanla malül olan insanın, bu gerçekliğinden hareketle, Kur'an'ın çağrı ve ilkelerini O'nun sarsıcı, veciz üslubuyla hatırlamak için…

OKUYORUZ; hayatımızı her yönden kuşatma altına alan gaflet ideolojisine, ahir zaman dağılışlarına karşı dirençli olabilmek, Kur’anın limanına sığınarak istikameti muhafaza edebilmenin imkânını aramak için…

OKUYORUZ; insanın eğitip, arındırması gereken taraflarını açıkça ortaya koyan Kur'an'ı, nefislerimize ayna olarak tutup, gözünü gönlünü başkalarına ayar vermeye, düzeltmeye ayarlayan, kendisini unutan nefs-i emmaremize haddini bildirmek için…
İnsanın haddini bilmesi, kendine gelmesi ve daima yolda olmayı sürdürmesi mesajın özünü oluşturuyordu çünkü!

OKUYORUZ; içimizden ve dışımızdan gelen şeytani pisliklere karşı zihnimizi arındırmak, kalplere şifa oluşu ile hesap günü tek geçer akçe olan "kalb-i selime" ulaşabilmek yolunda beraber yürümenin bereketini umarak…

Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…
ERDEMDER Eğitim Programı EDEP bünyesinde 2017-2019 dönemini kapsayacak yeni bir tefsir okuma grubu oluşturuyoruz…
GELİN;
Kur’an tekrar nazil olsun bizlere ayet ayet sure sure…
Açalım yüreklerimizi ve anlamaya çalışalım Rabbimizin ayetlerini…
Sonra bir ilim yolculuğuna çıkalım ömrümüzü bereketli ve değerli kılmak için…
Hoca değil danışılan,
Ahkâm kesen değil hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olmak için…
Okuyalım yeniden insanı ve kâinatı…
Rabbimizin üzerimize bahşettiği nimetleri hatırlayalım yeniden…
İlim yolculuğumuz cennet yolculuğuna dönüşsün…
Kendimiz ailemiz ve kardeşlerimiz için cennetler inşa edelim…
Okuyalım, okudukça kitap yüklü kalmayalım…
Hayatlarımızı Kitap’a uyduralım…
İlmimiz zerre iken ummana dönüşsün böylece…
İlmi hal ehlinden olalım, Rabbimizin ilminden ve halinden razı olduklarından…

Detaylı bilgi için 0 545 365 44 88 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz...